Daily Archives: 09/02/2012

THÔNG BÁO V/v: Xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa 2006 và 2007

1. Theo thông báo của trường ĐHKHXH&NV việc xét tốt nghiệp cho sinh viên các khóa sẽ được thực hiện định kì vào tháng 03 và tháng 08 hàng năm (kể từ năm 2011). Đợt xét vào tháng 03-2012 sẽ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung