Thông báo về việc mở lớp đào tạo kỹ năng miễn phí cho SV

Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực mở lớp “Nghiệp vụ thư ký và Quản trị văn phòng” miễn phí cho Sv:

-Là cán bộ các lớp năm thứ 4

– SV có hoàn cảnh khó khăn

– SV là người khuyết tật

Thời gian khóa học: 60 tiết (30 tiết LT & 30 tiết TH), học xong có chứng chỉ

Thời gian học dự kiến 25/02/2012

SV đăng ký tại VP trung tâm TVHN&PTNNL, phòng C.001 CS Điinh Tiên Hoàng và phòng B.001 CS Thủ Đức, hạn chót ngày 20/02/2012

SV đăng ký phải có giấy xác nhận của BCN khoa/bộ môn (diện 1) và giấy chứng nhận khó khăn (diện 2)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.