Thời khóa biểu học kỳ 2 và lịch đăng ký học phần (cập nhật ngày 01/02/2012)

Xem TKB học kỳ 2 tại đây:

TKB HK2_2011_2012 – ĐỊA LÝ

TKB HK 2 11-12 – Du Lịch

Lưu ý:

– Sinh viên cần theo dõi trên weblog giáo vụ các thông tin cập nhật liên quan đến TKB.

– Xem chi tiết thời gian bắt đầu học ở mỗi  môn học.

Sinh viên xem các thông báo đăng ký tín chỉ trên website của phòng Đào tạo: http://pdt.hcmussh.edu.vn

  • Lịch học môn Tin học ứng dụng (SPSS): Thứ 3, tiết 6-10, ngày 14/02 bắt đầu, tại cơ sở ĐTH (phòng học PĐT sẽ thông báo sau)
  • Lịch thực hành Thực tập Phân tích Môi Trường: Chiều thứ 3 và cả ngày thứ 6 tại Phòng Thí Nghiệm Môi trường (cơ sở ĐTH)
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung, Thời khóa biểu - Lịch thi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.