Daily Archives: 06/02/2012

Thời khóa biểu học kỳ 2 và lịch đăng ký học phần (cập nhật ngày 01/02/2012)

Xem TKB học kỳ 2 tại đây: TKB HK2_2011_2012 – ĐỊA LÝ TKB HK 2 11-12 – Du Lịch Lưu ý: – Sinh viên cần theo dõi trên weblog giáo vụ các thông tin cập nhật liên quan đến TKB. – Xem chi tiết thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung, Thời khóa biểu - Lịch thi

Thông báo về việc mở lớp đào tạo kỹ năng miễn phí cho SV

Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực mở lớp “Nghiệp vụ thư ký và Quản trị văn phòng” miễn phí cho Sv: -Là cán bộ các lớp năm thứ 4 – SV có hoàn cảnh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên

Thông báo về việc đeo thẻ sinh viên

Đăng tải tại Thông báo chung