V/v đăng ký học lại, cải thiện môn Địa lý kinh tế Việt Nam

Sinh viên khóa 2009-2013 trở về trước, nếu lịch học lại, cải thiện môn Địa lý kinh tế Việt Nam trùng với lịch học của lớp chuyên ngành, vui lòng đăng ký qua email: giaovukhoadialy@yahoo.com.

[Ghi rõ họ tên, MSSV và chuyên ngành]

Khoa sẽ xem xét nếu số lượng thống kê sinh viên đăng ký đủ để mở thêm lớp.

Hạn chót: 30/01/2012.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.