Thông báo v/v đăng ký đề tài NCKH sinh viên 2012-2013

          TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 1 năm 2012

                                                 THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2012 – 2013

Theo thông báo của Phòng Quản lý Khoa học – Dự án, trường ĐHKHXH&NV TP.HCM, Khoa xin thông báo đến toàn thể sinh viên về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2012 – 2013 như sau:

 Sinh viên muốn đăng ký tham gia nghiên cứu đề tài khoa học cần:

 – Đăng ký thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm, tối đa 5 người (xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên, cộng tác viên).

 – Thể lệ đăng ký: nộp 2 bản đề cương nghiên cứu theo mẫu đính kèm.

 – Đề cương nghiên cứu được nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa/Bộ môn theo thời  hạn từ ngày ra thông báo đến hết ngày thứ ba 6/3/2012.

                                                                            BCN Khoa Địa Lý                      

                        (Đã ký)

                                                                                Trưởng Khoa

                                                                      TS. Ngô Thanh Loan

 

CÁC BIỂU MẪU QUY ĐỊNH: TB va MAU DE CUONG

                                                        QUY ĐỊNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH SV    

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.