V/v nhận học bổng KKHT (bổ sung tháng 01)

  • Thông báo về việc nhận học bổng tháng 1, Sinh viên lên VPK Địa Lý vào lúc 14h thứ 5 và thứ 6 ngày 05,06/01/2012 gặp Cô Thanh Thủy để nhận học bổng. Khi đi mang theo CMND hoặc thẻ SV+ tiền lẻ.

  • Lưu ý: Không giải quyết nhận dùm.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.