Thông báo v/v nhận học bổng khuyến khích học tập

Sinh viên đến Văn phòng Khoa nhận học bổng vào chiều thứ Ba lúc 14h00 (ngày 03/01/2012).

Sinh viên mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên + mang theo tiền lẻ.

Liên hệ cô Thanh Thủy.

 

 

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.