Tuyên dương “Gương sáng sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn”

Sinh viên xem chi tiết tại link: 23-KH-ĐTN Ke hoach tuyen duong guong sang DH KHXH&NV (1)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.