THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH THI HK1 (Cập nhật ngày 09/12/2011)

Do ngày 02/01/2012 được nghỉ bù Tết Dương lịch, nên các môn thi vào ngày này sẽ đổi sang ngày 23/12/2011.

Rất mong sự hỗ trợ và thông cảm từ các lớp.

Xem chi tiết các môn thi thay đổi bên dưới:


Xem lịch thi chi tiết các lớp tại đây:

NGÀNH ĐỊA LÝ: LICH THI HK1 2011-2012

NGÀNH DU LỊCH: Lich thi lop DL khóa 2010 và khóa 2011

GIÁO VỤ KHOA,

Advertisements
Hình ảnh | Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.