Điểm thi Giữa kỳ môn Cơ sở Địa lý nhân văn

Sinh viên xem điểm tại link: DLNV-Giua ky

Nếu có thắc mắc về điểm, vui lòng email đến cô Thi : hokimthi@gmail.com hoặc giaovukhoadialy@yahoo.com để được xem xét và điều chỉnh (nếu có). 

Hạn chót giải quyết thắc mắc: 06/01/2012.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung, Điểm thi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.