Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2011

Thông báo v/v nhận học bổng khuyến khích học tập

Sinh viên đến Văn phòng Khoa nhận học bổng vào chiều thứ Ba lúc 14h00 (ngày 03/01/2012). Sinh viên mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên + mang theo tiền lẻ. Liên hệ cô Thanh Thủy.     Advertisements

Đăng tải tại Thông báo chung

Tuyên dương “Gương sáng sinh viên ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn”

Sinh viên xem chi tiết tại link: 23-KH-ĐTN Ke hoach tuyen duong guong sang DH KHXH&NV (1)

Đăng tải tại Thông báo chung

Lịch thi môn chung (có phòng)

Xem phòng thi tại đây: 211211phongthihk1 Hoặc trên website của phòng Đào tạo: http://pdt.hcmussh.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1227&Itemid=153

Đăng tải tại Thông báo chung

THÔNG BÁO ĐỔI LỊCH THI HK1 (Cập nhật ngày 09/12/2011)

LICH THI HOC KY 1- TD_DOI LICH Tiếp tục đọc

Hình ảnh | Posted on by

Điểm thi Giữa kỳ môn Cơ sở Địa lý nhân văn

Sinh viên xem điểm tại link: DLNV-Giua ky Nếu có thắc mắc về điểm, vui lòng email đến cô Thi : hokimthi@gmail.com hoặc giaovukhoadialy@yahoo.com để được xem xét và điều chỉnh (nếu có).  Hạn chót giải quyết thắc mắc: 06/01/2012.

Đăng tải tại Thông báo chung, Điểm thi

Điểm thi môn Đường lối Cách mạng Việt Nam

Sinh viên xem điểm tại link: CMVN

Đăng tải tại Thông báo chung

Điểm thi giữa kỳ (tiếp theo)

Phat trien hoc -GK Khoa hoc giao tiep-GK ĐIỂM PHÚC TRA HỌC KỲ 2:

Đăng tải tại Thông báo chung, Điểm thi