KIỂM TRA DANH SÁCH SV NỘP CC NGOẠI NGỮ KHÔNG CHUYÊN HK1-2011-2012

SINH VIÊN CÁC KHÓA 2007, 2008, 2009 kiểm tra danh sách SV đã nộp chứng chỉ bổ sung trong đợt này.

Xem danh sách 3 khóa tại đây: CHUNG CHI NGOAI NGU-nop HK1-2011-2012

Nếu có thắc mắc, SV liên lạc qua email: giaovukhoadialy@yahoo.com hoặc ĐT: 08.22209491  

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.