LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2011 – 2012 (CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG)

Sinh viên xem chi tiết lịch thi tại đây: Lich thi mon chung

Môn của Khoa sẽ có thông báo sau.

 

 

 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung, Thời khóa biểu - Lịch thi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.