Daily Archives: 16/11/2011

LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2011 – 2012 (CÁC MÔN HỌC THUỘC KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG)

Sinh viên xem chi tiết lịch thi tại đây: Lich thi mon chung Môn của Khoa sẽ có thông báo sau.       Advertisements

Đăng tải tại Thông báo chung, Thời khóa biểu - Lịch thi