Thu học phí bậc Đại học hệ CQ học kì 1(2011-2012)

SV nộp học phí theo số lượng tín chỉ đăng kí: 83.000 đồng/tín chỉ

Thời gian: 

Sinh viên học  tại CS Thủ Đức đóng HP HK I từ ngày 7-11/11/2011 (buổi sáng từ 8 – 11 giờ; buổi chiều từ 13 -16 giờ), tại phòng A.005

Sinh viên học tại CS ĐTH đóng HP HK I từ ngày 14-16/11/2011 (buổi sáng từ 8 – 11 giờ; buổi chiều từ 13 -16 giờ) tại phòng Kế hoạch-Tài chính B.004

SV không đóng HP không có danh sách dự thi, kiểm tra, xếp lớp, xét lên lớp, xét tốt nghiệp

Học phí HK II sẽ có thông báo sau.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.