Daily Archives: 04/11/2011

Thu học phí bậc Đại học hệ CQ học kì 1(2011-2012)

SV nộp học phí theo số lượng tín chỉ đăng kí: 83.000 đồng/tín chỉ Thời gian:  Sinh viên học  tại CS Thủ Đức đóng HP HK I từ ngày 7-11/11/2011 (buổi sáng từ 8 – 11 giờ; buổi chiều từ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên