KQ bình xét HB JBAH – Nhật Bản

Khoa Địa lý phản hồi kết quả sau khi bình xét HB JBAH của Hiệp Hội doanh nghiệp Nhật Bản như sau

Đề cử 02 sinh viên xuống trường:

1. Trần Thị Hương Lan – SV năm 2 Địa lý – ĐTB 8.16

2. Võ Thị Thanh Kiều – SV năm 4 bộ môn KT-PTV – ĐTB 8.26

Sinh viên chưa được đề cử vui lòng nhận lại hồ sơ tại VPK Địa lý, chiều thứ 2, 4, gặp Cô Thu Thủy.

Lưu ý: Hồ sơ đề cử xuống Trường còn phải xét chọn giữa các khoa với nhau, có kết quả phòng CTSV sẽ gởi thông báo sau nhé.

Cô Thu Thủy

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.