KQ bình xét học bổng Sumitomo

Khoa Địa lý phản hồi về kết quả bình xét HB Sumitomo

Đề cử xuống trường 3 SV:

1. Nguyễn Hữu Hoàng Giang – năm 2 Du lịch (SV đã nhận HB năm trước đó)

2.  Ngọc Hạnh – năm 4 Bộ môn Kinh tế – PTV – Điểm TBHT 8.65

3. Nguyễn Kim Hiếu – năm 2 Du lịch – Điểm TBHT 9.0

Các sinh viên đã nộp hồ sơ học bổng mà chưa được xét chọn, vui lòng lấy hồ sơ lại (chiều thứ 2, 4 tại VPK Địa lý, gặp cô Thu Thủy), hoặc để lại hồ sơ nếu có HB đột xuất khoa sẽ tự động bình xét.

Thân mến

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.