Daily Archives: 31/10/2011

KQ bình xét HB JBAH – Nhật Bản

Khoa Địa lý phản hồi kết quả sau khi bình xét HB JBAH của Hiệp Hội doanh nghiệp Nhật Bản như sau Đề cử 02 sinh viên xuống trường: 1. Trần Thị Hương Lan – SV năm 2 Địa lý … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên

KQ bình xét học bổng Sumitomo

Khoa Địa lý phản hồi về kết quả bình xét HB Sumitomo Đề cử xuống trường 3 SV: 1. Nguyễn Hữu Hoàng Giang – năm 2 Du lịch (SV đã nhận HB năm trước đó) 2.  Ngọc Hạnh – năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên