Danh sách SV bị buộc thôi học, cảnh cáo học vụ

Tính từ HK I,  năm 2011-2012

Buộc thôi học:

1. 0856080091 Lê Mỹ Lệ

2. 1056080055 Nguyễn Thị Diệu Linh

3. 1056080077 Lê Bảo Nhi

Cảnh cáo học vụ:

1. 0856080219 Trần Ngọc Xuân

2. 1056080049 Bùi Thị Kim Lan

3. 1056080015 Nguyễn Doãn Dũng

SV có thắc mắc, khiếu nại liên hệ cô Thu Thủy – khoa Địa lý vào chiều thứ 2, 4 tại VPK cơ sở ĐTH, trước ngày 27/10/2011

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.