Daily Archives: 18/10/2011

Danh sách SV bị buộc thôi học, cảnh cáo học vụ

Tính từ HK I,  năm 2011-2012 Buộc thôi học: 1. 0856080091 Lê Mỹ Lệ 2. 1056080055 Nguyễn Thị Diệu Linh 3. 1056080077 Lê Bảo Nhi Cảnh cáo học vụ: 1. 0856080219 Trần Ngọc Xuân 2. 1056080049 Bùi Thị Kim Lan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên

KQ xét học bổng AREBCO năm 2011

Sau khi xem xét các tiêu chuẩn của HB, khoa Địa lý đã tiến cử SV Bùi Xuân Vinh, lớp Du lịch năm 2 tham gia chương trình học bổng AREBCO ngày 18/10/2011. Kết quả cuối cùng do phòng Công … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên