HB Khuyến khích học tập HK 2 năm 2010-2011

Sinh viên có khiếu kiện điểm học tập liên hệ Phòng Đào Tạo trước ngày 21/10/2011

Sinh viên có khiếu kiện điểm rèn luyện liên hệ Phòng Công tác sinh viên trước ngày 24/10/2011

Tải danh sách HB:DANH SACH HOC BONG

This entry was posted in Công tác sinh viên. Bookmark the permalink.