Thông báo v/v nhận kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài NCKH sinh viên 2011-2012

Thời gian nhận kinh phí: từ ngày 18/10/2011 đến 20/10/2011 (trong giờ hành chính)

Địa điểm: tại phòng QLKH-DA (B.111) cơ sở ĐTH quận 1.

Chủ nhiệm đề tài mang theo thẻ SV khi đến nhận kinh phí.

SV không đến nhận vào thời gian trên, liên hệ với cô Hoàng (0989951036) để thống nhất thời gian nhận kinh phí.

 

 

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.