Daily Archives: 12/10/2011

Thông báo v/v nhận kinh phí hỗ trợ thực hiện đề tài NCKH sinh viên 2011-2012

Thời gian nhận kinh phí: từ ngày 18/10/2011 đến 20/10/2011 (trong giờ hành chính) Địa điểm: tại phòng QLKH-DA (B.111) cơ sở ĐTH quận 1. Chủ nhiệm đề tài mang theo thẻ SV khi đến nhận kinh phí. SV không đến nhận vào thời gian trên, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung