Daily Archives: 11/10/2011

THÔNG BÁO SỐ 5 V/v hủy môn học Học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  THÔNG BÁO SỐ 5 V/v hủy môn học Học kỳ 1, năm học … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

HB Sumitomio năm 2011

Thông tin học bổng Sumitomo Tài trợ: Sumitomo Corporation Số lượng: 15 suất toàn trường Trị giá: 200 USD/suất Đối tượng:  SV năm 1,2,3, 4 khoa Địa lý Tiêu chuẩn: SV năm nhất hệ chính qui của trường đạt loại xuất sắc (24 điểm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên