Kết quả đề cử học bổng E-land đợt 2

Hồ sơ Khoa đã nhận tính đến chiều ngày 10/10/2011 là 36

Đề cử xuống trường theo quy định là 02 sinh viên.

SV được nhận hồ sơ: Dương Thị Hữu Hiền – năm 4 ngành Địa lý Du lịch (ĐTB HT HK II là 8.5)

Các sinh viên đã nộp hồ sơ mà chưa được tiến cử vui lòng nộp hồ sơ học bổng khác: AREBCO, JBAH (SV nhận lại hồ sơ học bổng như giấy xác nhận gia đình khó khăn, bảng điểm gặp cô Thu Thủy – chiều thứ 2, 4 tại VPK, phòng A.222 – CS Đinh Tiên Hoàng)

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.