Daily Archives: 10/10/2011

Kết quả đề cử học bổng E-land đợt 2

Hồ sơ Khoa đã nhận tính đến chiều ngày 10/10/2011 là 36 Đề cử xuống trường theo quy định là 02 sinh viên. SV được nhận hồ sơ: Dương Thị Hữu Hiền – năm 4 ngành Địa lý Du lịch … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên

Học bổng AREBCO

Thông tin học bổng AREBCO Tài trợ: Hội AREBCO Số lượng: 07 suất toàn trường Trị giá: 2.000.000 VNĐ/suất Đối tượng:  SV năm 1,2,3, 4 khoa Địa lý Tiêu chuẩn: SV năm nhất hệ chính qui của trường(>18 điểm thi ĐH) SV năm 2,3,4 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên