Daily Archives: 29/09/2011

DANH SÁCH SV ĐƯỢC BẢO LƯU ĐIỂM MÔN PHÁT TRIỂN HỌC

Xem danh sách bảo lưu điểm tại đây: DS bảo lưu điểm PTH Advertisements

Đăng tải tại Thông báo chung

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP 2 BẰNG ĐẠI HỌC NGÀNH ĐỊA LÝ HỢP TÁC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PAU VÀ VÙNG ADOUR (PHÁP)

           Theo Quyết định số 302/QĐ –ĐHQG-QHĐN của Đại học Quốc Gia TPHCM về việc cho phép trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn triển khai chương trình liên kết đào tạo cấp 2 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung