Học bổng E-land đợt 2

Tài trợ: Công ty Eland Việt Nam

Số lượng: 15 suất cả trường

Đối tượng:  SV năm 2,3,4 khoa Địa lý

Tiêu chuẩn:

  • Điểm TBHT học kì 2 (2010-2011) từ loại khá (7.0) trở lên
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tư cách đạo đức tốt
  • Chưa nhận học bổng nào trong 2 kỳ liên tiếp trước đó

Hồ sơ:

  • Đơn xin học bổng có xác nhận của địa phương (theo mẫu – gặp cô Thủy theo lịch trực)
  • Bảng tự thuật về hoàn cảnh bản thân và gia đình
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn tại địa phương
  • Phiếu điểm học kì 2 (2010-2011) có xác nhận, đóng dấu

Hạn chót nộp hồ sơ về VPK: sáng ngày thức hai, 10/10/2011

Liên hệ: Cô Thu Thủy, lịch trực chiều thứ 2, 4, tại VPK phòng A.222, CS Đinh Tiên Hoàng

This entry was posted in Công tác sinh viên. Bookmark the permalink.