Học bổng E-land đợt 2

Tài trợ: Công ty Eland Việt Nam

Số lượng: 15 suất cả trường

Đối tượng:  SV năm 2,3,4 khoa Địa lý

Tiêu chuẩn:

  • Điểm TBHT học kì 2 (2010-2011) từ loại khá (7.0) trở lên
  • Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tư cách đạo đức tốt
  • Chưa nhận học bổng nào trong 2 kỳ liên tiếp trước đó

Hồ sơ:

  • Đơn xin học bổng có xác nhận của địa phương (theo mẫu – gặp cô Thủy theo lịch trực)
  • Bảng tự thuật về hoàn cảnh bản thân và gia đình
  • Giấy xác nhận gia đình khó khăn tại địa phương
  • Phiếu điểm học kì 2 (2010-2011) có xác nhận, đóng dấu

Hạn chót nộp hồ sơ về VPK: sáng ngày thức hai, 10/10/2011

Liên hệ: Cô Thu Thủy, lịch trực chiều thứ 2, 4, tại VPK phòng A.222, CS Đinh Tiên Hoàng

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.