Đăng ký lớp học Ứng dụng bản đồ tư duy trong công việc

Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực tổ chức lớp học”Ứng dụng bản đồ tư duy trong công việc”  miễn phí cho SV năm 1 và 2.

Mục tiêu khóa học: Giúp Sv lựa chọn phương pháp học hiệu quả dựa trên nền tảng tư duy logic

Thời gian học: Trung tâm báo sau, học tại Thủ Đức trong 1 ngày

Đăng ký theo lớp: từ 26 – 29 tháng 09 năm 2011, gặp lớp trưởng đăng ký

Chi tiết liên hệ Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Phát triển nguồn nhân lực, phòng B001, CS Linh Trung, Thủ Đức

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.