T/báo đóng bảo hiểm y tế năm 2011

Lớp trưởng các lớp lập danh sách và thu tiền BH gởi về Trạm Y tế CS 1 hoặc 2, danh sách dạng file gởi về địa chỉ email: htmhong@yahoo.com

Thời gian thu từ 1/10/2011 đến 15/10/2011

Có 2 loại bảo hiểm:

– BHYT (bắt buộc): 210.000đ/SV; SV thuộc đối tượng cận nghèo 150.000đ (phải có giấy xác nhận)

– BH tai nạn (không bắt buộc): 30.000đ/SV

Mọi chi tiết các lớp trưởng liên hệ trực tiếp tại Trạm Y tế trường, CS 1 hoặc 2.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.