THÔNG BÁO Phòng Đào tạo mở lại môn học “SPSS” trong HK1 năm học 2011 – 2012 cho sinh viên đăng ký học lại

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG ĐH KHXH & NV                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 THÔNG BÁO

 Phòng Đào tạo mở lại môn học “SPSS” trong HK1 năm học 2011 – 2012 cho sinh viên đăng ký học lại.

Lớp học lại này học vào thứ 5 hằng tuần tại cơ sở Điên Tiên Hoàng bắt đầu từ ngày 29/9/2011.

Những sinh viên có nhu cầu học lại, đăng ký tại phòng Đào tạo bắt đầu từ ngày 22/9/2011 đến hết ngày 26/9/2011.

                                                                       Ngày 21 tháng 9 năm 2011

                                                                              PHÒNG ĐÀO TẠO

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.