Thông báo v/v nhận Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời

  • Sinh viên nhận Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (đợt tháng 08 năm 2011) tại Văn phòng Khoa trong giờ hành chính.
  • Riêng sinh viên Nguyễn Thị Ý Nhi phải trả sách cho Thư viện Trường trước khi nhận giấy chứng nhận này.

 

 

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.