Thông báo v/v liên hệ với Giáo vụ Khoa

Từ ngày 15/09/2011, sinh viên liên hệ với giáo vụ Khoa theo số điện thoại 08.222 09491  (trong giờ hành chính).

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.