Thông báo v/v liên hệ với Giáo vụ Khoa

Từ ngày 15/09/2011, sinh viên liên hệ với giáo vụ Khoa theo số điện thoại 08.222 09491  (trong giờ hành chính).

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.