Daily Archives: 15/09/2011

Thông báo v/v nhận Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời

Sinh viên nhận Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời (đợt tháng 08 năm 2011) tại Văn phòng Khoa trong giờ hành chính. Riêng sinh viên Nguyễn Thị Ý Nhi phải trả sách cho Thư viện Trường trước khi nhận giấy chứng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

THÔNG BÁO SỐ 3 V/v đăng ký học lại và học cải thiện Học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

   Phòng Đào tạo sẽ mở đăng ký học lại các môn học thuộc khối kiến thức đại cương cho sinh viên các khóa. Thời gian đăng ký cụ thể như sau: Sinh viên khóa 2007, 2008: đăng ký vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

Thông báo v/v liên hệ với Giáo vụ Khoa

Từ ngày 15/09/2011, sinh viên liên hệ với giáo vụ Khoa theo số điện thoại 08.222 09491  (trong giờ hành chính).

Đăng tải tại Thông báo chung