Thông báo – V/v Phát hành thẻ Thư viện Trung tâm cho SV năm I

Thư viện Trung tâm ĐHQG thông báo in thẻ thư viện miễn phí cho sinh viên năm I

Đề nghị lớp trưởng K32 – Địa lý (Thắng và Oanh) và K2 -Du lịch (Hòa) thông báo cho sinh viên trong lớp, lập danh sách kèm theo 1 ảnh 3×4 (ghi rõ học tên, MSSV, ngày tháng năm sinh sau ảnh).

Tải mẫu danh sáchmaudanhsach

Thời gian: 

File danh sách giấy nộp về Phòng Công tác sinh viên đến ngày 20/09/2011

File danh sách điện tử nộp về email: chiquocxhh@yahoo.com.vn

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.