Daily Archives: 13/09/2011

THÔNG BÁO V/v đăng ký học lại và học cải thiện học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

Do phần mềm xử lý việc đăng ký học phần qua mạng của sinh viên bị lỗi nên phòng Đào tạo chưa thể hoàn tất việc xử lý dữ liệu đúng như kế hoạch. Vì vậy Phòng chưa thể thông … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung