Học bổng “UFJ” năm 2011

Tài trợ: Quỹ HB Mitsubishi UFJ thuộc Ngân hàng Tokyo

Đối tượng: Sinh viên năm III, IV

Tiêu chuẩn:

  • Điểm TBHT loại khá giỏi trở lên
  • Tư cách đạo đức tốt (ĐRL trên 70)
  • Chưa từng nhận HB của tổ chức nào trong năm học 2011-2012

Hồ sơ:

  • Phiếu thông tin (có biểu mẫu – gặp cô Thủy),  1 ảnh 3×4
  • Phiếu điểm có xác nhận, đóng dấu
  • Bản photo giấy chứng nhận, giải thưởng, thành tích

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 21/9/2011

Liên hệ: Cô Thu Thủy – SĐT 0987 869 825

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.