Thời khóa biểu HK1- 2011-2012 (08/09/2011)

  • Các môn học có sự thay đổi:

1. Môn Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô:  Ngày bắt đầu học là 05/10/2011

2. Môn Ứng dụng GIS và Viễn thám trong QLMTĐT: chuyển sang phòng B.108

  • Sinh viên cần theo dõi lịch học cuối cùng trên weblog trước khi bắt đầu năm học mới
  • Lưu ý ngày bắt đầu các môn học.

Download TKB tại đây: TKB HK1 2011-2012 – Sep 08 DIA LY

                                            TKB HK1  2011-2012 – Sep 01- DuLich

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thời khóa biểu - Lịch thi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.