DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2006 VÀ 2007 HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 8-2011)

 

 Download danh sách tại link bên dưới:

Khoa 2007

Khoa 2006

Những sinh viên có tên trong danh sách này sẽ được Hội đồng xét tốt nghiệp của trường họp xét và đưa ra quyết định chính thức vào đầu tuần sau (12/09 – 17/09).

Dự kiến kết quả xét tốt nghiệp và giấy chứng nhận tốt nghiệp + bảng điểm học tập của các sinh viên đủ điều kiện sẽ được phòng đào tạo phát vào cuối tuần sau.

Khi có kết quả cụ thể, giáo vụ khoa sẽ thông báo ngay trên trang thông tin giáo vụ.

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.