Daily Archives: 08/09/2011

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2006 VÀ 2007 HỘI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TỐT NGHIỆP (ĐỢT THÁNG 8-2011)

   Download danh sách tại link bên dưới: Khoa 2007 Khoa 2006 Những sinh viên có tên trong danh sách này sẽ được Hội đồng xét tốt nghiệp của trường họp xét và đưa ra quyết định chính thức vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung

Học bổng “UFJ” năm 2011

Tài trợ: Quỹ HB Mitsubishi UFJ thuộc Ngân hàng Tokyo Đối tượng: Sinh viên năm III, IV Tiêu chuẩn: Điểm TBHT loại khá giỏi trở lên Tư cách đạo đức tốt (ĐRL trên 70) Chưa từng nhận HB của tổ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên

Học bổng “KIMC” năm 2011

Tài trợ: Quỹ Đầu tư Hàn Quốc Đối tượng: Sinh viên năm II, III, IV Tiêu chuẩn: Gia đình thuộc khó khăn, tư cách đạo đức tốt Điểm TBHT loại khá trở lên Chưa từng nhận HB của tổ chức … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên

Thời khóa biểu HK1- 2011-2012 (08/09/2011)

Các môn học có sự thay đổi: 1. Môn Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô:  Ngày bắt đầu học là 05/10/2011 2. Môn Ứng dụng GIS và Viễn thám trong QLMTĐT: chuyển sang phòng B.108 Sinh viên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thời khóa biểu - Lịch thi

Học bổng Thắp sáng niềm tin

Tài trợ: Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam Đối tượng: Sinh viên năm I, năm học 2011-2012 Tiêu chuẩn: Trên 20 điểm thi ĐH, không tính điểm ưu tiên, mỗi môn tối thiểu trên 5 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên