THÔNG BÁO (V/v nhận kinh phí hỗ trợ đề tài NCKH)

  • Các nhóm sinh viên đã đăng ký đề tài NCKH đến khoa nhận kinh phí hỗ trợ từ thứ 2 (12/09/2011), tại VP khoa (gặp cô Thanh Thủy)

  • Đề tài được Trường duyệt sẽ nhận kinh phí vào đầu năm 2012

  • Đề tài không được Trường duyệt sẽ được khoa hỗ trợ một phần kinh phí vào đầu năm 2012

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Công tác sinh viên, Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.