Daily Archives: 07/09/2011

THÔNG BÁO (V/v nhận kinh phí hỗ trợ đề tài NCKH)

Các nhóm sinh viên đã đăng ký đề tài NCKH đến khoa nhận kinh phí hỗ trợ từ thứ 2 (12/09/2011), tại VP khoa (gặp cô Thanh Thủy) Đề tài được Trường duyệt sẽ nhận kinh phí vào đầu năm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Công tác sinh viên, Thông báo chung

Thông báo v/v đăng ký xe buýt tham dự Hội chợ du lịch Quốc tế TP.HCM 2011

Sinh viên có nhu cầu đi xe buýt đến Hội chợ miễn phí trong 2 ngày 16-17/09/2011, vui lòng đăng ký danh sách theo lớp và gửi lại cho Khoa, hạn chót ngày 12/09/2011.

Đăng tải tại Thông báo chung