THÔNG BÁO SỐ 2 V/v đăng ký bổ sung học phần cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

Xem thông báo chi tiết trên Web phòng Đào Tạo:

LƯU Ý:

– Sinh viên ngành  DU LỊCH khóa 2008 bắt buộc phải đăng ký môn Thực hành chuyên ngành (mã môn học DUL053), không phải Thực tâp Thực tế chuyên ngành (mã môn học DIA087). 

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.