Daily Archives: 06/09/2011

THÔNG BÁO SỐ 2 V/v đăng ký bổ sung học phần cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2011 – 2012

Xem thông báo chi tiết trên Web phòng Đào Tạo: http://pdt.hcmussh.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=153 LƯU Ý: – Sinh viên ngành  DU LỊCH khóa 2008 bắt buộc phải đăng ký môn Thực hành chuyên ngành (mã môn học DUL053), không phải Thực tâp Thực … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thông báo chung