Danh sách SV còn nợ học phí (Khóa 2007, 2006)

Khóa 2006:

 1. Trần Văn Ánh
 2. Nguyễn Bảo Thiên Phú
 3. Võ Thị Lộc
 4. Hồ Hữu Huỳnh
 5. Lâm Thị Thanh Thủy

 Khóa 2007:

       I.            Ngành Môi trường

 1.  Đinh Thị Dung
 2. Nguyễn Thị Thu Hà
 3. Trần Thị Hậu
 4. Vũ Thị Thúy Hòa
 5. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 6. Phạm Trung Khánh
 7. Nguyễn Thị Quỳnh
 8. Nguyễn Thị Thúy

    II.            Ngành Kinh tế

 1. Trương T Nguyệt Huế
 2. Lê Thị Hiền Trinh

 III.            Ngành Dân số

 1. Hạ Hàn Huyên
 2. Nguyễn T Thanh Nga
 3. Nguyễn Thị Nhung
 4. Võ T Kim Thanh
 5. Chu Thị Tình
 6. Hồ Như Trâm
 7. Lê Thị Yến

IV.            Ngành GIS

 1. Huỳnh T Mai Đình
 2. Hà Sỹ Hùng
 3. Nguyễn Văn Phú

    V.            Ngành Du Lịch

 1. Phạm T Thúy An
 2. Lâm Văn Cần
 3. Lê Minh Dung
 4. Võ Thùy Dung
 5. Nguyễn Thanh Điền
 6. Nguyễn Minh Hiếu
 7. Lê T Thu Hiền
 8. Tạ Văn Hòa
 9. Nguyễn Vĩnh Hòa
 10. Nguyễn Đăng Kiên
 11. Trần Trung Kiên
 12. Nguyễn T Thiên Kim
 13. Đinh Thị Nên
 14. Lê Thị Nga (0768110)
 15. Bùi T Hà Nguyên
 16. Nguyễn Thị Minh Phương
 17. Đào Thị Phượng
 18. Trương T Thanh Thanh
 19. Phùng Ngọc Bích Trâm
 20. Đỗ Khánh Vy
 21. Lê Thị Nga (0768111)

 Đề nghị SV có tên trong DS trên liên hệ với phòng Kế hoạch Tài chính để đóng học phí trong ngày 30/08/2011 (Thứ Ba). 

Lưu ý: 

 1. 0668132: Nguyễn Viết Nghĩa
 2. 0668018: Nguyễn Thị Chung
 3. 0668184: Ngô Vĩnh Quỳnh Thư
 4. 0768177: Trần Vũ Thiên
04 SV nêu trên do chưa có tên trong DS dự kiến xét TN nên trường chưa kiểm tra học phí. Sinh viên cần chủ động liên hệ với Phòng Kế hoạch Tài chính để kiểm tra.
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.