DANH SÁCH SINH VIÊN XÉT TỐT NGHIỆP KHÓA 2006, 2007

Download danh sách tại đây:

DANH SACH TN K2006

DANH SACH TN K2007

  • Sinh viên đã nộp đơn xét tốt nghiệp nhưng chưa có tên trong danh sách, ngày Thứ Hai 29/08/2011 đến Văn phòng Khoa gặp Thầy Duy Minh.

  • Sinh viên phải đóng đầy đủ học phí (kể cả học phí Giáo dục Quốc phòng) thì mới được công nhận tốt nghiệp.

    Đề nghị SV kiểm tra và đóng học phí tại phòng Tài vụ vào ngày thứ Hai 29/08/2011Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thông báo chung. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.