THỜI KHÓA BIỂU HK1 (NH 2011-2012)

  • Đề nghị sinh viên đăng ký đúng môn học của lớp mình. Đặc biệt lưu ý đăng ký đủ số tín chỉ tự chọn và bắt buộc (nếu có).
  • Buổi sáng: 7h00 đến 11h30 (5 tiết)
  • Buổi chiều: – 12h50 đến 16h30 (4 tiết đối với Cơ sở Linh Trung- TĐ) – 12h50 đến 17h15 (5 tiết, đối với cơ sở Đinh Tiên Hoàng) http://pdt.hcmussh.edu.vn 
  • Sinh viên theo dõi lịch học chính trị trên website phòng Đào Tạo 
  • Riêng lớp năm 3, sinh viên phải đăng ký môn Lịch sử văn minh thế giới (môn chung của Trường) trong học kỳ này để đáp ứng đủ số tín chỉ theo qui định.
  • Lịch học này có thể được điều chỉnh nên sinh viên cần theo dõi thường xuyên trên Weblog giáo vụ: https://giaovukhoadialy.wordpress.com/
Download TKB HK1 2011-2012 – Aug 18                                                                         TKB HK1_2011_2012 – 22-July – BM DU LỊCH
Advertisements
Bài này đã được đăng trong Thời khóa biểu - Lịch thi. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.