DANH SÁCH ĐĂNG KÝCHUYÊN NGÀNH Khóa 2009-2013 (chính thức)

Sinh viên xem danh sách đăng ký chuyên ngành tại đây:

DANH SACH CHINH THUC – CHUYEN NGANH K30

Lưu ý: Danh sách đã gửi cho nhà trường, sinh viên không thay đổi chuyên ngành đã chọn với bất kỳ lí do gì.

This entry was posted in Thông báo chung. Bookmark the permalink.